ἀ-παρά-δεκτος

[279] ἀ-παρά-δεκτος, 1) nicht auf-, anzunehmen, Sp. – 2) nicht annehmend, Clem. Al.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 279.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: