ἀ-παρά-λειπτος

[279] ἀ-παρά-λειπτος, unablässig, unaufhörlich, Sp., wie Schol. Soph. Ai. 369.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 279.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: