ἀ-παρά-λεκτος

[279] ἀ-παρά-λεκτος, neben ἄσμηκτος, vom ungeordneten Haar, Phereer. Poll. 2, 35.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 279.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: