ἀ-παρα-λόγιστος

[279] ἀ-παρα-λόγιστος, nicht zu täuschen, Aesop. 16; nicht täuschend, Hesych.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 279.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: