ἀ-παρα-σκεύαστος

[279] ἀ-παρα-σκεύαστος, unvorbereitet, ungerüstet, βασιλεὺς-στότατος Xen. An. 1, 1, 6. 2, 3, 21; Compar., Poll. 6, 143.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 279.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: