ἀ-παρά-σκευος

[279] ἀ-παρά-σκευος (παρασκευή), dasselbe, Thuc. 1, [279] 99 u. Folgde, wie Lys. 2, 33 Dem. 24, 145; πρὸς τὸ μέλλον Pol. 1, 49; ἀπαρασκεύως ἔχειν 1, 45; διακεῖσϑαι 14, 10. Auch ohne Aufwand, einfach.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 279-280.
Lizenz:
Faksimiles:
279 | 280
Kategorien: