ἀ-παρα-σχημάτιστος

[280] ἀ-παρα-σχημάτιστος, nicht umzugestalten, Sp., τῷ οὐδετέρῳ ὄνομα, die Gestalt des Neutrums nicht annehmend, E. M., Eust.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 280.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: