ἀ-παρα-τήρητος

[280] ἀ-παρα-τήρητος, unbeobachtet, Ios.; – adv., ohne Vorsichtsmaßregeln, Pol. 3, 52. 14, 1.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 280.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: