Spier, Frau Anna

[315] Spier, Frau Anna, Frankfurt a. M., Mendelsohnstrasse 49.

Quelle:
Pataky, Sophie: Lexikon deutscher Frauen der Feder Bd. 2. Berlin, 1898., S. 315.
Lizenz:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika

Adelung-1793: Spier, das · Sabbaths-Frau, die · Chor-Frau, die · Frau, die

Brockhaus-1809: Francisca, Frau von Maintenon

Brockhaus-1911: Spier · Weiße Frau · Unsere Liebe Frau · Frau

DamenConvLex-1834: Rebecca, die Frau Isaak's · Lepelletier-Rosando, Frau von · Staal, Frau von · Weisse Frau · Venus, Frau · Lea, Jakob's Frau · Elme, Frau von Saint · Aischah, Frau Muhamed's · Holbein, Frau von · Hulda, Frau Holle · Holtei, Frau von

Herder-1854: Weiße Frau · Frau

Meyers-1905: Spier · Weiße Frau [1] · Weiße Frau [2] · Unsere Liebe Frau · Damen Unsrer Lieben Frau von der christlichen Liebe · Frau

Pataky-1898: Kistner, Frau Anna · Klapp-Osten, Frau Anna Sophie Charlotte · Jaeger, Frau Ober-Stabsarzt, Anna · Kasch, Frau Anna Katharina · Knosp, Frau Anna · Lenschow, Frau Anna · Klein, Frau Anna · Kleinwort, Frau Anna Luise · Horn, Frau Anna · Hagen, Frau Dr. Anna · Heinze, Frau Anna · Fränckel, Frau Anna · Görner, Frau Anna Nora v. · Hinnius, Frau Oberstlieutenant Anna · Hoffmann-Diederich, Frau Dr. Anna · Henschel, Frau Anna Doris Sophie · Hill, Frau Anna · Liebel-Monninger, Frau Anna · Schober, Frau Prediger Anna · Segert-Stein, Frau Anna · Ritter, Frau Regierungsrat Anna · Schaeffer, Frau Anna v. · Siess, Frau Anna · Stirn-Nivière, Frau Anna · Seitz-Heyl, Frau Anna · Seuron, Frau Anna · Rittberg, Frau Gräfin Hedwig Adolfine Anna v. · Nicolai, Frau Anna · Nütten, Frau Anna · Liebhold, Frau Anna · Löhn-Siegel, Frau Maria Anna · Plothow, Frau Anna · Pomtow, Frau Anna · Oppre, Frau Anna · Pawlitschek, Frau Anna · Fischer-Dückelmann, Frau Anna · Biebendt, Frau Anna · Bonin, Frau Anna v. · Brentano-Bauck, Frau Anna · Astl-Leonhard, Frau Anna · Below, Frau Anna von · Benfey-Schuppe, Frau Anna · Croissant-Rust, Frau Anna · Esser, Frau Anna · Feitzinger-Wolf, Frau Anna · Carnap, Frau Anna · Claud-Saar, Frau Anna · Cossart, Frau Anna v. · Album einer Frau

Pierer-1857: Spier