Mallĕus

[797] Mallĕus (lat.), 1) Hammer, Schlägel; daher Mallĕus maleficārum, Hexenhammer, s.u. Hexe 2); 2) (Anat.), Hammer; 3) Muschel, Gattung der Bartmuscheln, s.d.

Quelle:
Pierer's Universal-Lexikon, Band 10. Altenburg 1860, S. 797.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika