παρά-πρισμα

[496] παρά-πρισμα, τό, was beim Sägen daneben abfällt, Sägespäne; übertr., παραπρίσματ' ἐπῶν, Ar. Ran. 881.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 496.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: