Freiherr

[795] Freiherr, s. Baron.

Quelle:
Herders Conversations-Lexikon. Freiburg im Breisgau 1854, Band 2, S. 795.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: